Ketteränä toimijana käytämme ja yhdistelemme luovasti menetelmiä, aina tutkimuksen kohteesta lähtien. Tutkimusmenetelmät ovat meille keino tavoitteeseen, jossa asiakkaan toimintaa kehitetään mm. asiakaskokemusten ymmärtämisen kautta. Kohtaamme ja tutkimme ihmisiä niin kasvotusten kuin verkkoyhteisöissäkin. Jos tutkimuskohteen perinpohjainen ymmärtäminen edellyttää näiden kohtaamisten yhdistelmäkäyttöä, teemme niin.

Emme tee tutkimusta tuntilaskuri kädessä, eikä optimaalisen tutkimusaineiston saaminen pysähdy meillä byrokratiaan. Lähdemme aina siitä, että asiakas saa tutkimushaastetta ja kiinnostuksen kohdetta parhaiten palvelevan laadukkaan ymmärryspaketin.

 

Rento ja viihdyttävä aineistonkeruu; huipputason aineisto. Panostamme erityisesti välittömiin ja hauskoihinkin kohtaamisiin, kun keräämme aineistoa. Tutkittavat ovat todenneet meille usein, että ”täällähän oli hauskaa.” Luomalla rennon ilmapiirin ja saamalla tutkittavat (teineistä senioreihin) rentoutumaan, viihtymään ja hymyilemään, optimoimme näkemysten avoimuuden, syvällisyyden ja monipuolisuuden. Sillä on suora vaikutus syntyvän tutkimusymmärryksen laatuun.

 

Molemmat aivolohkot mukana tutkimuksen tekemisessä.  Vankan analyysiosaamisen ohella mietimme luovia ratkaisuja tutkimusprosessin eri vaiheissa. Teemme toteutuksia, joihin kaikki eivät taivu. Ainutlaatuinen ymmärrys kohteesta ajaa meitä ideoimaan toisinaan poikkeuksellisiakin ratkaisuja.

 

Strateginen taso edellä, taktista unohtamatta. Olemme ihmiskeskeisen ymmärryksen asiantuntijoita. Tämä korostuu haettaessa (liike)toiminnalle strategisia suuntaviivoja tutkimalla B2B- tai B2C-asiakkaita. Teemme intohimolla myös kaikkea muuta tutkimusta, esim. taktisen tason lanseeraustutkimuksia, asiakaspolkuja, palveluprosesseja jne. Tulosten yleistykseen/kvantifiointiin meillä on valmiina tarkoin valittu kumppani.

 

Emme jätä sinua yksin tutkimustulosten kanssa. Korkealaatuinen tutkimus on meille keino tavoitteeseen pääsemiseksi; autamme sinua kehittymään ja läpäisemään huomisen haasteet. Tuloksia ja toimenpiteitä jalkautetaan mm. työpajoissa ja myynnin valmennuksissa, joita myös tarjoamme verkostomme kautta. Näkemyksiämme ohjaavat käytännön bisneskokemus ja akateeminen ajattelu.

 

Akateeminen tutkimus tukena tarpeen mukaan. Teoria on käytännössä toimivaksi osoitettu malli. Me käytämme palveluissamme käytännönläheisiä teorioita aina, kun se tuo lisäarvoa tutkimukselle. Toisaalta, toisinaan riittää perinteinen aineistolähtöinen laadullinen analyysi, jossa kuvataan ja kiteytetään keskeiset löydökset sekä annetaan toimenpidesuositukset.