Videoitu etnografia: Lähimmäksi ihmistä, ymmärrystä ja (asiakas)kokemuksia hakemaan videokamera kädessä.

Menemme tutkimaan ihmisten käyttäytymistä luonnollisiin konteksteihin, joissa ilmiöt ja käytännöt syntyvät ja elävät. Sieltä saadaan aineisto, joka vastaa mahdollisimman hyvin todellisuutta. Aineiston monipuolisuus ja syvällisyys ovat ylivertaisia verrattuna muihin menetelmiin; tutkittavan vastaukset ennalta pääteyttyihin teemoihin, tutkijan havainnot sekä niistä syntyvät arvokkaat lisäkysymykset. Kuulumme kaupallisen etnografisen tutkimuksen pioneereihin. Olemme lisäksi kaupallisen videografisen tutkimuksen, videoidun etnografian, pioneeri Suomessa.

Tutkimme ja opiskelemme ihmisten käyttäytymistä videokamera kädessä aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Hyvin usein se sitä on. Kirjallisessa muodossa olevan raportin lisäksi saat meiltä havainnollisen senioritutkijan tekemän ja itse leikkaaman videografisen tutkimusraportin. Me emme ulkoista videonkäsittelyä tai tutkimusaineiston keräämistä. Videomuotoinen raportti on helppo jakaa, lukea ja käyttää niin omassa organisaatiossa kuin asiakkaille päin argumentoitaessa.