Human Brand -ajattelu johtamisessa.

”Se, mitä me ajattelemme toisesta ihmisestä tai ihmisjoukosta, selittyy 80%:sesti kahden tekijän, lämminhenkisyyden ja kyvykkyyden avulla.”

Tämä on sosiaalipsykologian warmth&competence –teoria ydin. Princetonin yliopiston professorin Susan T. Fisken ja konsultti Chris Malonen kehittelemä Human Brand –ajattelu perustuu tämän ajatuksen soveltamiseen ihmisten ja brändien välillä. Useissa akateemisissa tutkimuksissa on osoitettu, että tämä selittää n. 50%:sesti asiakasuskollisuutta, uudelleenostoja ja suosittelemista.

Käytämme tätä teoriaa analyyseissä tarveharkintaisesti bränditutkimuksissa. Warmth&competence -teoria soveltuu erinomaisesti myös HR-tarpeisiin, mm. työtiimien dynamiikan tarkasteluun ja sen kehittämiseen.