BRANDED LIFE  on kyselevä, havainnoiva ja videoiva (asiakas)ymmärryksen muotoilutoimisto.

Tutkimalla autamme sinua, B2B- tai B2C-toimija, oppimaan menneestä ja nykyisestä voidaksesi pärjätä ja kasvaa tulevaisuudessa. Saamme selville tärkeitä asioita, joita asiakkaasi eivät kerro tai osaa kertoa sinulle. Näet asioita uusin silmin ja saat tukevaa ymmärrystä päätöksentekoon.

Viemme sinut lähimmäksi asiakasta, kuluttajaa, (asiakas)kokemusta ja sisältöä.
Näissä signaalit, ideat ja toimimattomat käytännöt odottavat reagoivaa asiakashallinnan korjaajaa sekä innovatiivista brändin, tuotteen ja palvelun kehittäjää.

Lähimmäksi pääsemme, koska olemme maan videografisen tutkimuksen (videoitu etnografia) edelläkävijä ja laadullisen tutkimuksen kokenut moniosaaja. Voit siis saada tulokset ja suositukset myös liikkuvana kuvana. Helppoa ymmärtää, jakaa ja hyödyntää.

Asiakasreferenssejä

 

Samil on laadullisen tutkimuksen moniosaaja. Hänen puoleensa on ollut aina helppo kääntyä, kun olen tarvinnut syvällistä sekä monipolvista kuluttaja- ja brändiymmärrystä. Erityisesti Samilin kyky tehdä vaativia etnografisia ja videografisia tutkimuksia on mielestäni omaa luokkaansa Suomessa.

Entisenä kulutustuotemarkkinoijana hän pystyy lisäksi hyvin asettumaan asiakkaan puolelle ja kiteyttämään hyvin keskeiset tulokset niin kirjallisissa kuin videomuotoisissakin raporteissaan.

Mika Kukkurainen
Strategia- ja brändijohtaja
Raisio

Rento Samil sai innostavalla persoonallaan tutkittavansa avautumaan. Tämä tapahtui niin ryhmäkeskusteluissa kuin videoimalla kaupoissa tehdyissä etnografisissa haastatteluissakin. Samilin tekemistä johtopäätöksistä on ollut meille paljon hyötyä ymmärtäessämme kuluttajien asiakaskokemusta kaupan kanssa paremmin.

Pidimme myös videomuotoisesta raportista, josta tutkimustulokset oli helposti sisäistettävissä. Tulemme jatkossakin tekemään yhteistyötä Samilin kanssa.

Juho Niemelä
Toimitusjohtaja
Lerøy Finland

Halusimme ymmärtää erään uuden tuoteryhmän kuluttajan sielunelämää, ja erityisesti siihen liittyvää ostokäyttäytymistä.

Valitsimme kumppaniksemme Branded Lifen, joka teki sekä ryhmäkeskusteluja että videografisia tutkimushaastatteluja. Videografinen tutkimusosuus sekä tuki että lisäsi ryhmäkeskusteluista saatua ymmärrystä.

Samil sai tutkittavansa kunnolla keskittymään ja pohtimaan. Onnistuneista haastatteluista Samil analysoi ja kasasi valaisevat, tasokkaat ja helposti jaettavat videomuodossa olevat raportit. Niistä on iloa ja hyötyä, kun kehitämme tuotteita ja asiakaskokemusta yhdessä kaupan kanssa.

Tia Yrjölä
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Saarioinen

Näistä tunnistat meidät:

1. Etnografia: Ihmisen lähelle merkityksellisiä suhteita hakemaan. Menemme tutkimaan ihmisten käyttäytymistä luonnollisiin konteksteihin, joissa ilmiöt ja käytännöt syntyvät sekä elävät. Kuulumme kaupallisen etnografisen tutkimuksen pioneereihin Suomessa. Lue lisää
2. Videografinen raportti kertoo enemmän kuin 10 000 sanaa. Tutkimme ja opiskelemme ihmisten käyttäytymistä videokamera kädessä aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Hyvin usein on. Me emme tyydy käyttämään videomuotoista tutkimusaineistoa kirjallisen raportin ”piristäjänä” tai kuvittajana. Lue lisää
3. Ketteränä toimijana käytämme ja yhdistelemme luovasti menetelmiä, aina tutkimuksen kohteesta lähtien. Tutkimusmenetelmät ovat meille keino tavoitteeseen, jossa asiakkaan toimintaa kehitetään mm. asiakaskokemusten ymmärtämisen kautta.

Lue lisää

4. Rento ja viihdyttävä aineistonkeruu; huipputason aineisto. Luomalla rennon ilmapiirin ja saamalla tutkittavat (teineistä senioreihin) rentoutumaan, viihtymään ja hymyilemään, optimoimme näkemysten avoimuuden, syvällisyyden ja monipuolisuuden. Lue lisää
5. Strateginen taso edellä, taktista unohtamatta. Olemme ihmiskeskeisen ymmärryksen asiantuntijoita. Tämä korostuu haettaessa (liike)toiminnalle strategisia suuntaviivoja tutkimalla B2B- tai B2C-asiakkaita. Lue lisää
6. Emme jätä sinua yksin tutkimustulosten kanssa. Korkealaatuinen tutkimus on meille keino tavoitteeseen pääsemiseksi; autamme asiakkaitamme kehittymään ja läpäisemään huomisen haasteet. Lue lisää
7. Se, mikä toimii teoriassa, toimii takuulla myös käytännössä. Teoria on käytännössä toimivaksi osoitettu malli. Me käytämme palveluissamme teorioita, kun ne tuovat lisäarvoa (liike)toiminnan kehitystä edistäville tutkimuksillemme. Lue lisää
8. Kuluttajien ja brändien välinen suhde on meille tärkeä. Brändien osalta meille ei perinteinen brand management –lähestyminen brändiattribuutteineen riitä. Lue lisää
9. Tunnemme teinien kulutuksen ja puhumme heidän kieltään. Olemme tutkineet vuosien varrella eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä teineistä eläkeläisiin. Erityisen paljon olemme perehtyneet ymmärtämään teinejä ja heidän kulutustaan.
Lue lisää
Tutkimme aina räätälöidysti asiakkaan tarpeista lähtien.
Esimerkkejä palveluistamme

Kohderyhmäymmärrystä tulevaisuuden kehitykselle

Syväluotaamalla kategoriat ja kohderyhmät haltuun. Haetaan ymmärrystä kohderyhmän kulutuksen motiiveista ja käyttäytymisestä syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti. Näin saadaan käsitystä inspiroivista ilmiöistä ja käytännöistä mm. tuote- ja palvelukehitykseen. Lisäksi, saatetaan estää mm. ”syntyessään kuolleet lanseeraukset”.
Osallistavat verkkoyhteisöt. Muodostamme verkkoon kivoja yhteisöjä (n. 40-60 henkilöä), joissa tarkkaan valitut henkilöt osallistuvat tuotteen tai palvelun kehitys- ja konseptointityöhön useamman viikon ajan. Nämä ns. ”online-yhteisöt” ovat toimiva muoto, kun haetaan laadullisen ymmärryksen oheen myös hieman määrällistä tukea.

Menestystä prosessien mestaroinnilla

Asiakas- ja kuluttajapolut päätöksenteon tukena. Asiakaspolkujen prosessikuvaukset kertovat mm. siitä, kuinka hyvin yritys ja sen kilpailijat ovat tuomassa lisäarvoa asiakkailleen. Sopii mainiosti niin tuotteiden/palvelujen kuluttamisen kuin vaativan B2B-projektimyynnin yhteyteen.
Prosessien kartoitus ja hionta. Asiakaspolkujen lisäksi erilaisten prosessien kartoittaminen auttaa sekä taktisen että strategisen tason päätöksenteossa ja kehitystyössä. Tarkastelun kohteena voivat olla esim. työpaikkaruokaloiden toimivuus ja tuotantoprosessit. Näissä erityisesti video kädessä tehdyt etnografiat ovat arvokkaita ymmärryksen kartuttajia.

Nykypäivän brändinhallinta

Strateginen brändin johtaminen brändisuhteiden avulla. Hyödynnämme tutkimuksissamme ja konsultoinnissamme apuna brändisuhdelähestymistä. Se vie brändisi lähemmäksi ihmistä ja sydäntä; kohti oikeampia tekoja ja viestejä.
Start up -yrityksen brändistart-up. Napakassa brändityöpajassa ohjataan yrityksen johto ja muut keskeiset henkilöt määrittelemään brändin ydin ja identiteetti kiteyttävän mallin avulla. Selkeästi määritelty ydin ja identiteetti ohjaavat menestyksekkääseen toimintaan. Malli toimii vakaana perustana brändin rakentamisessa ja kehittämisessä.

Yhteydenotot

Samil Aledin

  • Kauppatieteiden tohtori
  • Kaupallisen etnografian pioneeri ja videografisen raportoinnin kehittäjä
  • CBRA:n (Consumer Brand Relationship Association) maavastaava
  • Vierailuluennoitsija (Suomi, USA)
  • Ent. markkinoinnin ammattilainen Suomessa ja ulkomailla

Email: samil@brandedlife.fi

+358 50 5967 365

LinkedIn

www.consumerbrandrelationships.org